Aanslagen van 22 maart 2016 Zaventem/Maalbeek - Persdossier

Beste,

De FOD Justitie publiceert een persdossier naar aanleiding van het assisenproces gewijd aan de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem/Maalbeek.
Deze brochure is bestemd voor de Belgische en internationale pers. Het bevat alle praktische en contactinformatie.
De digitale Duitstalige versie en de gedrukte stock zullen zo snel mogelijk beschikbaar zijn.