Ondersteuning voor slachtoffers door de dienst slachtofferonthaal

De justitieassisenten zijn elke dag aanwezig tijdens het proces. Ze zijn te herkennen aan hun blauwe vest.

Hun opdracht bestaat erin om slachtoffers en hun naasten te informeren, te ondersteunen en te begeleiden doorheen de gehele gerechtelijke procedure.

In het kader van het proces kunnen zij u informatie verstrekken over het verloop van het proces, de rol van de verschillende actoren, de materiële en praktische organisatie van het proces, enz.

Zij zullen u tijdens de zitting begeleiden en ondersteunen. U kunt zich tot hen wenden wanneer u daar behoefte aan hebt, of het nu is om vragen te stellen of om uw emoties te uiten. Indien nodig zullen zij uw vragen en bekommernissen doorgeven aan de gerechtelijke autoriteiten.

Indien nodig kunnen zij u doorverwijzen of u in contact brengen met andere gespecialiseerde diensten, waaronder diensten voor slachtofferhulp, die psychologische bijstand kunnen verlenen.

De justitieassistenten zijn bereikbaar op 02/ 363 00 00 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail proces2203@cfwb.be.

Voor meer informatie, kunt u de website slachtofferzorg.be raadplegen.