Informatie over contacten met de pers

Het proces van de aanslagen in Brussel zal in de nationale en internationale media ruime aandacht krijgen.

Het kan dus gebeuren dat u, als slachtoffer, wordt benaderd door de geschreven en de audiovisuele pers.

Het is geheel aan u om te beslissen of u al dan niet op deze verzoeken reageert.

Om een weloverwogen keuze te maken, kunt u meer informatie vinden op de volgende website

https://www.risico-info.be/nl/handel-efficient/slachtoffers-en-media

Om u in staat te stellen zichtbaar aan te geven of u al dan niet door de media wenst te worden geïnterviewd, zullen ter plaatse gekleurde sleutelkoorden worden verstrekt.

  • Het rode sleutelkoord geeft aan dat u niet gefilmd of gefotografeerd wilt worden en niet voor een interview uitgenodigd wilt worden.
  • Het groene sleutelkoord geeft aan dat u ermee instemt gefilmd, gefotografeerd of geïnterviewd te worden.