Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers

De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden is een administratieve jurisdictie die onder bepaalde voorwaarden financiële hulp kan toekennen aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Deze financiële bijstand vormt geen volledige financiële compensatie voor de geleden schade en is subsidiair. Het zijn in de eerste plaats de daders of de verzekeringsmaatschappijen die de slachtoffers moeten vergoeden wanneer dat mogelijk is. Ook is dubbele compensatie niet toegelaten.

De Commissie kan tussenkomen voor verschillende schadeposten, zoals morele schade, invaliditeit of zelfs juridische kosten, binnen de perken van wat wettelijk toelaatbaar is.

De Commissie kan financiële bijstand verlenen zonder het einde van het proces te moeten afwachten.

Vele slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 hebben al een aanvraag voor financiële hulp bij de Commissie ingediend.

Wat als u niet vóór de deadline van 18 maart 2020 bij de Commissie een aanvraag voor financiële steun heeft ingediend?  U heeft dan opnieuw de mogelijkheid om een aanvraag voor financiële hulp in te dienen op het moment dat de beslissing van het hof van assisen (het arrest) definitief geworden zal zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Terrorisme van de Commissie, per telefoon (02/542 72 24) of bij voorkeur per e-mail (terrorvictims@just.fgov.be).

De Afdeling Terrorisme zal tijdens het proces op gezette tijden aanwezig zijn (gesprekken met of zonder afspraak).