Ik ben opgeroepen als getuige

Wat moet ik doen?

Als u voor het hof komt getuigen, neem dan uw oproepingsbrief en identiteitskaart mee. U wacht op uw beurt in een kamer buiten de rechtszaal. Getuigen worden één voor één opgeroepen, om te vermijden dat zij beïnvloed zouden worden door de verklaringen van de anderen.

Als getuige moet u de vragen mondeling beantwoorden. Zo kan men meer te weten komen over wat u persoonlijk hebt gezien of gehoord. Alle vragen moeten via de voorzitter van het hof van assisen worden gesteld. Alleen de voorzitter mag de getuigen rechtstreeks toespreken.

De zittingen zijn openbaar, behalve in uitzonderlijke gevallen.

Na het afleggen van uw getuigenis, mag u de rechtszaal verlaten. U mag ook blijven om de rest van de rechtszaak te volgen.

Moet ik een eed afleggen?

Voordat u getuigt, legt u een eed af. U zweert t dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Kinderen onder 15 jaar leggen geen eed af. De persoon die onder ede staat en niet de waarheid zegt, legt een valse getuigenis af. Dit is een ernstig misdrijf dat bestraft kan worden met een vrijheidsstraf.

Kan ik een attest voor mijn werkgever krijgen?

Ja, u kan dit vragen aan de persoon die u naar de rechtszaal begeleidt (bekend als de "bode") of bij de griffie (die zich bevindt in het gebouw waar het hof van assisen zetelt).